Aktualności

Zarząd

ZARZĄD  w  składzie:

Czesław Trzciański          – Prezes
Antoni Barowicz               – V-ce Prezes
Stanisław Śmitkowski     – Sekretarz
Małgorzata Krasucka      – Skarbnik
Jan Pawlaczyk                  – Członkowie Zarządu                                                              
Czesław Płuciennik          – Członkowie Zarządu         
Stefan Religa                     – Członkowie Zarządu 
Tadeusz Witkowski           – Z-ca Członka Zarządu 

Scroll to Top