Aktualności

Informacje

 R E G U L A M I N

Powiatowego Zrzeszenia Pszczelarzy w Oleśnicy w zakresie przyznawania wyróżnień i odznaczeń

Zarząd Powiatowego Zrzeszenia Pszczelarzy, może wyróżniać lub odznaczać członka po spełnieniu następujących warunków:

1. Odznaka brązowa PZP

a) przynależność do Powiatowego Zrzeszenia Pszczelarzy minimum 2 lata
b) uczestnictwo w zebraniach udokumentowane podpisem w liście obecności
c) udział w szkoleniach
d) aktywna praca na rzecz Powiatowego Zrzeszenia Pszczelarzy w Oleśnicy i środowiska

2. Odznaka srebrna PZP

a) odznakę srebrną PZP może przyznać członkowi, który posiada już odznakę brązową po okresie 2 lat
b) uczestnictwo w zebraniach udokumentowane podpisem w liście obecności
c) udział w szkoleniach
d) aktywna praca na rzecz Powiatowego Zrzeszenia Pszczelarzy w Oleśnicy i środowiska

3. Odznaka złota PZP

a) odznakę złotą PZP można przyznać członkowi, który posiada już odznakę brązową,srebrną po okresie minimum 2 lat
b) uczestnictwo w zebraniach udokumentowane podpisem w liście obecności
c) udział w szkoleniach
d) udział w konkursach na najlepszy miód podczas Święta Miodu i Rękodzielnictwa w Oleśnicy
e)pomoc charytatywna w wypadkach losowych na rzecz innych pszczelarzy i środowiska

4. Medal ks. dr. Jana Dzierżona

a) medal im. ks. dr. Jana Dzierżona może otrzymać osoba, która posiada już złotą odznakę PZP po okresie minimum 5 lat
b) osoba powinna wykazać się zasługami na rzecz zapewnienia godnych warunków życia i pracy środowiska pszczelarskiego i ochrony środowiska naturalnego

5.Statuetka ks. dr. Jana Dzierżona

   Statuetkę ks. dr. Jana Dzierżona może otrzymać osoba za szczególnie wybitne zasługi na rzecz zapewnienia godnych warunków życia i pracy środowiska pszczelarskiego               i ochrony środowiska naturalnego po okresie minimum 3 lat po odznaczeniu medalem ks. dr. Jana Dzierżona.

6. Zarząd Powiatowego Zrzeszenia Pszczelarzy w Oleśnicy może odznaczyć członka odznaką brązową, srebrną lub złotą za nadzwyczajne postępowanie na rzecz                    środowiska naturalnego, propagowanie dobrotliwości pszczoły miodnej dla środowiska i człowieka bez uwzględniania lat wyczekiwania.

7. Zarząd Powiatowego Zrzeszenia Pszczelarzy w Oleśnicy może odznaczać odznakami brązową, srebrną i złotą podmioty, które przyczyniają się do poprawy środowiska naturalnego co prowadzi do poprawy życia pszczół i ludzi.

8. Odznaczenia państwowe i resortowe będą przyznawane na wniosek Zarządu wg obowiązujących zasad w tym zakresie.

9. Zarząd Powiatowego Zrzeszenia Pszczelarzy w Oleśnicy może odebrać przyznane wcześniej odznaczenie osobie, która swoim postępowaniem karygodnie wpłynęła na rzecz zniszczenia środowiska pszczelarskiego i środowiska naturalnego.

Scroll to Top