Menu Główne

Aktualności

U w a g a !!!

Odbiór leków u Pana Prezesa Zrzeszenia ul. Dębowa 17A Spalice, po telefonicznym zgłoszeniu.


 Zebrania członków Zrzeszenia odwołane do końca III kw. 2020r.


Odbiór węzy od soboty 14-31.03.2020 roku, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu z kolegą Leszkiem Paciorkowskim:

Spalice, ul. Dębowa 14a

tel. 607 932 602


UWAGA     U W A G A     UWAGA    !!!!!

W związku z zamknięciem Zamku Książąt Oleśnickich, odwołuję zebranie pszczelarzy w dniu 15.03.2020.

                   Bezwzględnie należy opłacić do 31.03.2020r.

                                    OC, matki, odkłady, leki, sprzęt pszczelarski

                                                                                             Prezes Zarządu

                                                                                           Czesław Trzciański


Lista leków do zwalczania warrozy dostępnych w DZP we Wrocławiu

1. Apiwarol - amitraz - opak. 25 tabl - 53 zł.

2. Baywarol - flumethrin - 4 paski - 18 zł.

3. Biowar - amitraz - 10 pasków - 65 zł.

4. Apiguard - tymol - 1 tacka z żelem - 12 zł.

5. Apilife Var - olejki eteryczne - 2 paski - 16 zł.

6. thymowar - tymol -10 pasków - 85 zł.

7. Oxybee - kwas szczawiowy - 1000g proszek i roztwór - 180 zł.

8. Varromed - kw.szczawiowy i mrówkowy - 555ml zawiesina - 115 zł.

9. Polyvar - flumetryna - 2 bramki na wylotek - 26 zł. 


  

U W A G A !!!

Skup wosku z wymianą na węzę od  01-27.02.2020 roku, prowadzi kolega Leszek Paciorkowski:

Spalice, ul. Dębowa 14a

tel. 607 932 602Terminy opłat na 2020r.

OC - 29.02.2020r.

skł. i ul. za 2020r. - 31.03.2020r.

pszczoły - 31.03.2020r.

leki - 31.03.2020r.


OPŁATEK 2019

Dnia 15 grudnia 2019 roku, odbyło się Spotkanie Opłatkowe Powiatowego Zrzeszenia Pszczelarzy w Oleśnicy.

W spotkaniu uczestniczyli koleżanki i koledzy pszczelarze, zaproszeni goście, a także seniorzy, którzy ze względu na wiek i schorzenia nie prowadzą już pasiek.

Wszystkim koleżankom i kolegom pszczelarzom, życzenia Świąteczne i Noworoczne złożył w imieniu Zarządu prezes Czesław Trzciański.

ZARZĄD


Zarząd Dolnośląskiego Związku Pszczelarzy uprzejmie informuje,

że członkowie Związku otrzymali dofinansowanie w wysokości 72,015% kosztów brutto zakupu 5 000 kg węzy pszczelej, zgodnie z umową dotacji nr 119/D/OP/WR/2019 Z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

w „Programie dofinansowania ze środków WFOŚ i GW we Wrocławiu zadań związanych z działaniami na rzecz ochrony pszczół na terenie woj. dolnośląskiego”

https://wfosigw.wroclaw.pl/zloz-wniosek/ochrona-pszczol/w_418,cel-programu

Kwota otrzymanej dotacji 180 037,50 zł.

Całkowita wartość zadania 255 000,00 zł.


San i perspektywy rozwoju pszczelarstwa na Dolnym Śląsku 


Serdecznie zapraszamy pszczelarzy i konsumentów miodów i pozostałych produktów z ula na:

ŚWIĘTO  MIODU I WINA W OLEŚNICY

Organizowane przez: Dolnośląski Związek Pszczelarzy we Wrocławiu,

Powiatowe Zrzeszenie Pszczelarzy w Oleśnicy,

pod patronatem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego


Termin : 14-15 wrzesień 2019 rok, od 10.00 - 18.00

Miejsce: Rynek w Oleśnicy

Więcej informacji u Prezesa Zrzeszenia tel. 692 666 497

Nr konta 11958400082001000002310001  - na, które należ wpłacić pieniądze.


Karta zgłoszenia


Życzymy udanej zabawy i zakupów.
UWAGA! Jest ankieta do wypełnienia


Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, w porozumieniu z Zarządem Dolnośląskiego Związku Pszczelarzy we Wrocławiu, prosi wszystkich pszczelarzy z terenu województwa dolnośląskiego o wypełnienie ankiety pt:"Stan i perspektywy rozwoju pszczelarstwa na Dolnym Śląsku".

Ankietę należy wypełniać poprzez link podany w piśmie pani Prorektor.

Ankieta do pobrania

Pismo do pobrania


Terminy opłat na 2019r.

OC - 28.02.2019r.

skł. i ul. za 2019r. - 31.03.2019r.

węza z dotacji do 28.02.2019r.

pszczoły - 30.04.2019r.

leki - 30.04.2019r.


SZKOLENIE

Zapraszamy na wykład dr Jerzego Pruchnickiego z firmy Bayer,

temat: Zdrowie pszczół w kontekście stosowania środków ochrony roślin.

Termin: 17.03.2019 roku, godz. 10.00 w Zamku.

Zapraszamy pszczelarzy naszego Zrzeszenia, chętnych z innych Kół oraz sympatyków pszczelarstwa.

ZARZĄD


 

Zarząd Związku zaprasza na szkolenie:

„ Gospodarka pasieczna w pasiece towarowej”.

- przyśpieszanie rozwoju wiosennego, a roje, 2 h

- wędrówki, w tym na pożytki późne, 2 h

- jak uprościć gospodarkę pasieczną, 2 h

- najczęściej popełniane błędy, jak ich uniknąć, 2 h

POWYŻSZE TEMATY ZREALIZOWAŁ PAN MGR INŻ. TOMASZ KĘDZIORA

„SZKOLENIE REALIZOWANE JEST W OPARCIU O ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU PAŃSTWA I KOMISJI

EUROPEJSKIEJ”

Zapraszamy 23 lutego 2019 roku, od godziny 9,00 do 15,00

Miejsce: siedziba Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu

ul. Zwycięska 8

Obecne będą firmy zaopatrujące pszczelarzy w środki produkcji.

Na listę obecności wymagamy dane: imię nazwisko, adres, telefon, nr weterynaryjny


 

Serdecznie zapraszamy pszczelarzy i konsumentów miodów i pozostałych produktów z ula na:

ŚWIĘTO MIODU I WINA W OLEŚNICY

Organizowane przez: Dolnośląski Związek Pszczelarzy we Wrocławiu,

Powiatowe Zrzeszenie Pszczelarzy w Oleśnicy,

pod patronatem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego


Termin : 15-16 wrzesień 2018 rok, od 10.00 - 18.00

Miejsce: Rynek w Oleśnicy


Więcej informacji u Prezesa Zrzeszenia tel. 692 666 497


Życzymy udanej zabawy i zakupów.


BĄDŹ GOŚCINNYSTAROPOLSKA TRADYCJA KAŻE GODNIE PRZYJĄĆ GOŚCIA I PODZIELIĆ SIĘ Z NIM, W MIARĘ MOŻLIWOŚCI, SWOIMI ZASOBAMI

JAKO GOŚĆ ZACHOWAJ SIĘ TAK BYŚ BYŁ GOŚCIEM OCZEKIWANYM, TAK JAK SAM CHCIAŁBYŚ BYĆ PRZYJMOWANY I PRZYJMOWAŁ SWOICH GOŚCI, LICZYSZ NA ODWZAJEMNIENIE?

JESTEŚ ODPOWIEDZIALNY ZA SWOJE PSZCZOŁY ZOSTAWIONE NA POŻYTKU

ODPOWIADASZ ZA TO, ŻE SĄ GŁODNE, RABUJĄ WSZYSTKIE MIEJSCOWE RODZINY PSZCZELE

DZIWISZ SIĘ, ŻE NIEZNANY SPRAWCA BESTJALSKO ZAMORDOWAŁ TWOJE RODZINY PSZCZELE?

RÓWNIEŻ TO POTĘPIAMY

ALE RÓWNIEŻ POTĘPIAMY GOŚCIA ZA:

- BRAK OZNACZENIA PASIEKI, NUMERU TELEFONU KONTAKTOWEGO DO CIEBIE NA TABLICY PRZY ULACH

- BRAK ŻELAZNEGO ZAPASU W RODZINIE PSZCZELEJ (TAKI Z CIEBIE GOSPODARZ?, GŁODZISZ SWOJE ZWIERZĘTA, USTAWA PRZEWIDUJE KARY)

- MASZ ŚWIADECTWO ZDROWIA SWOJEJ PASIEKI?

- DBASZ O DOBRE STOSUNKI Z PSZCZELARZAMI MIEJSCOWYMI?

DZP PROWADZI ŚCISŁY MONITORING NIEOZNAKOWANYCH PASIEK BY ROZWAŻYĆ PODJECIE STOSOWNYCH KROKOW PRZEWIDZIANYCH PRAWEM

 

SZANUJMY SIĘ NAWZAJEM
Serdecznie zapraszamy pszczelarzy i konsumentów miodów i pozostałych produktów z ula na:

VII Dolnośląski Dzień Pszczelarza

Organizowany pod patronatem Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu

Termin: 02 września 2018 roku, od 10,00 do 17,00

Miejsce: siedziba Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu ul. Zwycięska 8

W programie:

- ogłoszenie wyników VII konkursu na WZOROWĄ PASIEKĘ I WZOROWE GOSPODARSTWO PASIECZNE o godzinie 12,00

- Wybrane zagadnienia z gospodarki pasiecznej w Czechach, mówić będzie Kolega Vlastimil Dlab o 12.30

- prelekcje na temat miodu i pozostałych produktów pszczelich,

- kiermasz produktów pszczelich,

- zabawy, konkursy dla dzieci,

- wystawy,

- inhalacja powietrzem z ula,

- kiermasz sprzętu dla pszczelarzy,

Życzymy udanej zabawy i zakupów.

Do pobrania dla pszczelarzy i wystawców:

- karta zgłoszenia,

- regulamin VII Dnia Pszczelarza


Poniższa wycieczka nie odbędzie się ze względu na niską frekwencję .


UWAGA UWAGA, W Y C I E C Z K A !!!!


UKRAINA - LWÓW I ZŁOTA PODKOWA

Lwów- miasto usytuowane, podobnie jak Rzym, na siedmiu wzgórzach. Jego położenie sprawia, że miasto pod względem klimatu,flory i fauny jest miastem wschodu i zachodu, miastem na styku cywilizacji, świata łacińskiego i prawosławia, miastem budowanym przez Rusinów, Polaków, Ormian, Żydów, Niemców, Greków i inne narody.

termin - 21- 24.06. 2018 roku cena 760 PLN

1. dzień: wyjazd z Oleśnicy o godzinie 4.oo, przejazd do Lwowa, spotkanie z miejscowym przewodnikiem, czas wolny w Rynku na wymianę pieniędzy w kantorach, kawę i spacer po mieście w trakcie , którego zwiedzimy: Katedrę Łacińską - jeden z dwóch czynnych kościołów katolickich we Lwowie, Kaplicę Boimów - pomnik architektury i rzeżby manierystycznej ( z zewnątrz ), Katedrę Ormiańską - budowla nawiązująca swym stylem do architektury kolonii ormiańskich na Krymie, Czarną Kamienicę zwaną "Małym Wawelem", przejazd do hotelu*** zakwaterowanie w pokojach 2-3 osobowych z łazienkami, obiadokolacja, nocleg.

2. dzień: po śniadaniu, wyjazd na trasę "Złotej Podkowy"- malowniczy szlak, na którym leżą najważniejsze zabytki regionu.

Złoczew - zwiedzanie zamku należącego niegdyś do rodziny Sobieskich i Radziwiłłów.

Podhorce - rezydencja Koniecpolskich, Rzewuskich, Ossolińskich, Klasztor Bazylianów.

Olesko - zwiedzanie zamku, w którym urodził się Jan III Sobieski oraz Michał Korybut Wiśniowiecki - obecnie siedziba filii Lwowskiej Galerii Narodowej.Powrót do Lwowa. Czas wolny na zakupy, obiadokolacja, nocleg.

3. dzień: po śniadaniu, czas przeznaczony na spotkania branżowe z miejscowymi przedstawicielami, obiadokolacja, nocleg.

4.dzień: po śniadaniu i wykwaterowaniu, wyjazd z przewodnikiem na dalsze zwiedzanie Lwowa - Cmentarz Łyczakowski - jeden z największych cmentarzy w Europie nazywany "Lwowskim Pere Lachaise" , cmentarz Orląt Lwowskich - objazd miasta autokarem - Park Stryjski ( obecnie Kilińskiego) wzgórze Wóleckie, postój przy pomniku Pomordowanych Profesorów Lwowskich - obiad w restauracji, wyjazd w kierunku granicy.

Przyjazd do Oleśnicy w godzinach wieczornych.