Menu Główne

Zarząd

Dnia 21.02.2016 roku, odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Powiatowego Zrzeszenia Pszczelarzy Oleśnicy, na którym zostały wybrane nowe władze naszego Zrzeszenia.
                                                                         
 ZARZĄD  w  składzie:

Czesław Trzciański          - Prezes
Czesław Płuciennik         - V-ce Prezes
Stanisław Śmitkowski     - Sekretarz
Stanisław Korol               - Skarbnik
Jan Pawlaczyk                 - Członkowie Zarządu                                                              
Antoni Barowicz             
 - Członkowie Zarządu         
Stefan Religa
                   - Członkowie Zarządu 
Zbigniew Chłopek           - Z-ca Członka Zarządu 
Adam Mazur                    - Z-ca Członka Zarządu 
Tadeusz Witkowski         - Z-ca Członka Zarządu