Menu Główne

Zarząd


                                                                         
 ZARZĄD  w  składzie:

Czesław Trzciański          - Prezes
 Antoni Barowicz            - V-ce Prezes
Stanisław Śmitkowski     - Sekretarz
Małgorzata Krasucka      - Skarbnik
Jan Pawlaczyk                  - Członkowie Zarządu                                                              
Czesław Płuciennik         - Członkowie Zarządu         
Stefan Religa                   - Członkowie Zarządu 
Tadeusz Witkowski         - Z-ca Członka Zarządu