Menu Główne

Komisje


Na zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym w dniu 21.02.2016 roku, wybrano Komisję Rewizyjną.

   

 
Komisja Rewizyjna
Andrzej Hrebeniuk - Przewodniczący
Emilia Chudy - Członkowie
                                                                           Halina Poręba
                                                                           Czesław Dudek
                                                                           Antoni Teuerle
 
Komisja Gospodarcza
Dariusz Stępień
 
Komisja Szkoleniowa
Czesław Płuciennik

 
Komisja Inwentaryzacji pasiek
Jan Pawlaczyk
 
Komisja zdrowia pszczół
Antoni Barowicz
Włodzimierz Migalski