Menu Główne

Komisje


Na zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym w dniu 21.02.2016 roku, wybrano Komisję Rewizyjną.

   

 
Komisja Rewizyjna
Andrzej Hrebeniuk - Przewodniczący
Emilia Chudy - Członkowie
                                                                           Halina Poręba
                                                                           Czesław Dudek
                                                                           Antoni Teuerle
 
Komisja Gospodarcza
Ryszard Pasek
 
Komisja Szkoleniowa
Czesław Płuciennik
Tomasz Strojny
 
Komisja Inwentaryzacji pasiek
Jan Pawlaczyk
 
Komisja zdrowia pszczół
Antoni Barowicz
Stanisław Hnat
Włodzimierz Migalski