Menu Główne

Kalendarz spotkań


W 2023 roku, Posiedzenia Zarządu w III niedzielę miesiąca 30 min. przed zebraniem.

Styczeń      15.01.2023r. godz.09.30 
luty             19.02.2023r.godz.09.30 
Marzec      19.03.2023r.godz.09.30 
Kwiecień     16.04.2023r.godz.09.30 
Maj              21.05.2023r.godz.09.30 
Czerwiec     18.06.2023r.godz.09.30 
Lipiec          16.07.2023r.godz.09.30 
Sierpień      20.08.2023r.godz.09.30
Wrzesień     17.09.2023r.godz.09.30 
Październik 15.10.2023r.godz.09.30 
Listopad      19.11.2023r.godz.09.30 
Grudzień     17.12.2023r.godz.09.30


Zebrania Członków w 2023 roku. 
Styczeń       15.01.2023r. godz.10.00 
luty             19.02.2023r.godz.10.00 
Marzec       19.03.2023r.godz.10.00 
Kwiecień     16.04.2023r.godz.10.00 
Maj              21.05.2023r.godz.10.00 
Czerwiec     18.06.2023r.godz.10.00 
Lipiec          16.07.2023r.godz.10.00 
Sierpień      20.08.2023r.godz.10.00
Wrzesień     17.09.2023r.godz.10.00 
Październik 15.10.2023r.godz.10.00 
Listopad      19.11.2023r.godz.10.00 
Grudzień     17.12.2023r.godz.10.00