Menu Główne

Kalendarz spotkań


Posiedzenia Zarządu w 2019 roku.

Styczeń      16.01.2019r. godz.16.30 
luty             13.02.2019r.godz.16.30 
Marzec      13.03.2019r.godz.16.30 
Kwiecień     10.04.2019r.godz.18.00 
Maj              15.05.2019r.godz.18.00 
Czerwiec     12.06.2019r.godz.18.00 
Lipiec          17.07.2019r.godz.18.00 
Sierpień      14.08.2019r.godz.18.00
Wrzesień     11.09.2019r.godz.18.00 
Październik 16.10.2019r.godz.16.30 
Listopad      13.11.2019r.godz.16.30 
Grudzień     11.12.2019r.godz.16.30


Zebrania Członków w 2019 roku.

Styczeń      20.01.2019r.godz.10.00
Luty           17.02.2019r.godz.10.00
Marzec     17.03.2019r.godz.10.00
Kwiecień    28.04.2019r.godz.10.00
Maj             19.05.2019r.godz.10.00
Czerwiec    16.06.2019r.godz.10.00
Lipiec          21.07.2019r.godz.10.00
Sierpień      18.08.2019r.godz.10.00
Wrzesień     15.09.2019r.godz.10.00
Październik 20.10.2019r.godz.10.00 
Listopad      17.11.2019r.godz.10.00
Grudzień     15.12.2019r.godz.10.00