Menu Główne

Kalendarz spotkań


Posiedzenia Zarządu w 2022 roku.

Styczeń      12.01.2022r. godz.16.30 
luty             16.02.2022r.godz.16.30 
Marzec      16.03.2022r.godz.16.30 
Kwiecień     13.04.2022r.godz.18.00 
Maj              11.05.2022r.godz.18.00 
Czerwiec     15.06.2022r.godz.18.00 
Lipiec          13.07.2022r.godz.18.00 
Sierpień      17.08.2022r.godz.18.00
Wrzesień     14.09.2022r.godz.18.00 
Październik 12.10.2022r.godz.16.30 
Listopad      16.11.2022r.godz.16.30 
Grudzień     14.12.2022r.godz.16.30


Zebrania Członków w 2022 roku. 

Styczeń      16.01.2022r.godz.10.00
Luty           20.02.2022r.godz.10.00
Marzec     20.03.2022r.godz.10.00
Kwiecień    24.04.2022r.godz.10.00
Maj             15.05.2022r.godz.10.00
Czerwiec    19.06.2022r.godz.10.00
Lipiec          17.07.2022r.godz.10.00
Sierpień      21.08.2022r.godz.10.00
Wrzesień     18.09.2022r.godz.10.00
Październik 16.10.2022r.godz.10.00 
Listopad      20.11.2022r.godz.10.00
Grudzień     18.12.2022r.godz.10.00