Menu Główne

Kalendarz spotkań


Posiedzenia Zarządu w 2020 roku.

Styczeń      15.01.2020r. godz.18.00 
luty             12.02.2020r.godz.18.00 
Marzec      11.03.2020r.godz.18.00 
Kwiecień     15.04.2020r.godz.18.00 
Maj              13.05.2020r.godz.18.00 
Czerwiec     17.06.2020r.godz.18.00 
Lipiec          15.07.2020r.godz.18.00 
Sierpień      12.08.2020r.godz.18.00
Wrzesień     16.09.2020r.godz.18.00 
Październik 14.10.2020r.godz.18.00 
Listopad      10.11.2020r.godz.18.00 
Grudzień     16.12.2020r.godz.18.00


Zebrania Członków w 2020 roku.

Styczeń      19.01.2020r.godz.10.00
Luty           16.02.2020r.godz.10.00
Marzec     15.03.2020r.godz.10.00
Kwiecień    19.04.2020r.godz.10.00
Maj             17.05.2020r.godz.10.00
Czerwiec    21.06.2020r.godz.10.00
Lipiec          19.07.2020r.godz.10.00
Sierpień      16.08.2020r.godz.10.00
Wrzesień     20.09.2020r.godz.10.00
Październik 18.10.2020r.godz.10.00 
Listopad      15.11.2020r.godz.10.00
Grudzień     20.12.2020r.godz.10.00