Menu Główne

Aktualności

Serdecznie zapraszamy pszczelarzy i konsumentów miodów i pozostałych produktów z ula na:

ŚWIĘTO  MIODU I WINA W OLEŚNICY

Organizowane przez: Dolnośląski Związek Pszczelarzy we Wrocławiu,

Powiatowe Zrzeszenie Pszczelarzy w Oleśnicy,

pod patronatem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego


Termin : 14-15 wrzesień 2019 rok, od 10.00 - 18.00

Miejsce: Rynek w Oleśnicy

Więcej informacji u Prezesa Zrzeszenia tel. 692 666 497

Nr konta 11958400082001000002310001  - na, które należ wpłacić pieniądze.


Karta zgłoszenia


Życzymy udanej zabawy i zakupów.
UWAGA! Jest ankieta do wypełnienia


Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, w porozumieniu z Zarządem Dolnośląskiego Związku Pszczelarzy we Wrocławiu, prosi wszystkich pszczelarzy z terenu województwa dolnośląskiego o wypełnienie ankiety pt:"Stan i perspektywy rozwoju pszczelarstwa na Dolnym Śląsku".

Ankietę należy wypełniać poprzez link podany w piśmie pani Prorektor.

Ankieta do pobrania

Pismo do pobrania


Terminy opłat na 2019r.

OC - 28.02.2019r.

skł. i ul. za 2019r. - 31.03.2019r.

węza z dotacji do 28.02.2019r.

pszczoły - 30.04.2019r.

leki - 30.04.2019r.


SZKOLENIE

Zapraszamy na wykład dr Jerzego Pruchnickiego z firmy Bayer,

temat: Zdrowie pszczół w kontekście stosowania środków ochrony roślin.

Termin: 17.03.2019 roku, godz. 10.00 w Zamku.

Zapraszamy pszczelarzy naszego Zrzeszenia, chętnych z innych Kół oraz sympatyków pszczelarstwa.

ZARZĄD


 

Zarząd Związku zaprasza na szkolenie:

„ Gospodarka pasieczna w pasiece towarowej”.

- przyśpieszanie rozwoju wiosennego, a roje, 2 h

- wędrówki, w tym na pożytki późne, 2 h

- jak uprościć gospodarkę pasieczną, 2 h

- najczęściej popełniane błędy, jak ich uniknąć, 2 h

POWYŻSZE TEMATY ZREALIZOWAŁ PAN MGR INŻ. TOMASZ KĘDZIORA

„SZKOLENIE REALIZOWANE JEST W OPARCIU O ŚRODKI POCHODZĄCE Z BUDŻETU PAŃSTWA I KOMISJI

EUROPEJSKIEJ”

Zapraszamy 23 lutego 2019 roku, od godziny 9,00 do 15,00

Miejsce: siedziba Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu

ul. Zwycięska 8

Obecne będą firmy zaopatrujące pszczelarzy w środki produkcji.

Na listę obecności wymagamy dane: imię nazwisko, adres, telefon, nr weterynaryjny


OPŁATEK 2018

Dnia 16 grudnia 2018 roku, odbyło się Spotkanie Opłatkowe Powiatowego Zrzeszenia Pszczelarzy w Oleśnicy.

W spotkaniu uczestniczyli koleżanki i koledzy pszczelarze, zaproszeni goście, a także seniorzy, którzy ze względu na wiek i schorzenia nie prowadzą już pasiek – pan Kazimierz Wilczek, pan Wenadt Marmajewski, pan Władysław Korcik.

Wszystkim koleżankom i kolegom pszczelarzom, życzenia Świąteczne i Noworoczne złożył w imieniu Zarządu prezes Czesław Trzciański.

ZARZĄD


Serdecznie zapraszamy pszczelarzy i konsumentów miodów i pozostałych produktów z ula na:

ŚWIĘTO MIODU I WINA W OLEŚNICY

Organizowane przez: Dolnośląski Związek Pszczelarzy we Wrocławiu,

Powiatowe Zrzeszenie Pszczelarzy w Oleśnicy,

pod patronatem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego


Termin : 15-16 wrzesień 2018 rok, od 10.00 - 18.00

Miejsce: Rynek w Oleśnicy


Więcej informacji u Prezesa Zrzeszenia tel. 692 666 497


Życzymy udanej zabawy i zakupów.


BĄDŹ GOŚCINNYSTAROPOLSKA TRADYCJA KAŻE GODNIE PRZYJĄĆ GOŚCIA I PODZIELIĆ SIĘ Z NIM, W MIARĘ MOŻLIWOŚCI, SWOIMI ZASOBAMI

JAKO GOŚĆ ZACHOWAJ SIĘ TAK BYŚ BYŁ GOŚCIEM OCZEKIWANYM, TAK JAK SAM CHCIAŁBYŚ BYĆ PRZYJMOWANY I PRZYJMOWAŁ SWOICH GOŚCI, LICZYSZ NA ODWZAJEMNIENIE?

JESTEŚ ODPOWIEDZIALNY ZA SWOJE PSZCZOŁY ZOSTAWIONE NA POŻYTKU

ODPOWIADASZ ZA TO, ŻE SĄ GŁODNE, RABUJĄ WSZYSTKIE MIEJSCOWE RODZINY PSZCZELE

DZIWISZ SIĘ, ŻE NIEZNANY SPRAWCA BESTJALSKO ZAMORDOWAŁ TWOJE RODZINY PSZCZELE?

RÓWNIEŻ TO POTĘPIAMY

ALE RÓWNIEŻ POTĘPIAMY GOŚCIA ZA:

- BRAK OZNACZENIA PASIEKI, NUMERU TELEFONU KONTAKTOWEGO DO CIEBIE NA TABLICY PRZY ULACH

- BRAK ŻELAZNEGO ZAPASU W RODZINIE PSZCZELEJ (TAKI Z CIEBIE GOSPODARZ?, GŁODZISZ SWOJE ZWIERZĘTA, USTAWA PRZEWIDUJE KARY)

- MASZ ŚWIADECTWO ZDROWIA SWOJEJ PASIEKI?

- DBASZ O DOBRE STOSUNKI Z PSZCZELARZAMI MIEJSCOWYMI?

DZP PROWADZI ŚCISŁY MONITORING NIEOZNAKOWANYCH PASIEK BY ROZWAŻYĆ PODJECIE STOSOWNYCH KROKOW PRZEWIDZIANYCH PRAWEM

 

SZANUJMY SIĘ NAWZAJEM
Serdecznie zapraszamy pszczelarzy i konsumentów miodów i pozostałych produktów z ula na:

VII Dolnośląski Dzień Pszczelarza

Organizowany pod patronatem Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu

Termin: 02 września 2018 roku, od 10,00 do 17,00

Miejsce: siedziba Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu ul. Zwycięska 8

W programie:

- ogłoszenie wyników VII konkursu na WZOROWĄ PASIEKĘ I WZOROWE GOSPODARSTWO PASIECZNE o godzinie 12,00

- Wybrane zagadnienia z gospodarki pasiecznej w Czechach, mówić będzie Kolega Vlastimil Dlab o 12.30

- prelekcje na temat miodu i pozostałych produktów pszczelich,

- kiermasz produktów pszczelich,

- zabawy, konkursy dla dzieci,

- wystawy,

- inhalacja powietrzem z ula,

- kiermasz sprzętu dla pszczelarzy,

Życzymy udanej zabawy i zakupów.

Do pobrania dla pszczelarzy i wystawców:

- karta zgłoszenia,

- regulamin VII Dnia Pszczelarza


Poniższa wycieczka nie odbędzie się ze względu na niską frekwencję .


UWAGA UWAGA, W Y C I E C Z K A !!!!


UKRAINA - LWÓW I ZŁOTA PODKOWA

Lwów- miasto usytuowane, podobnie jak Rzym, na siedmiu wzgórzach. Jego położenie sprawia, że miasto pod względem klimatu,flory i fauny jest miastem wschodu i zachodu, miastem na styku cywilizacji, świata łacińskiego i prawosławia, miastem budowanym przez Rusinów, Polaków, Ormian, Żydów, Niemców, Greków i inne narody.

termin - 21- 24.06. 2018 roku cena 760 PLN

1. dzień: wyjazd z Oleśnicy o godzinie 4.oo, przejazd do Lwowa, spotkanie z miejscowym przewodnikiem, czas wolny w Rynku na wymianę pieniędzy w kantorach, kawę i spacer po mieście w trakcie , którego zwiedzimy: Katedrę Łacińską - jeden z dwóch czynnych kościołów katolickich we Lwowie, Kaplicę Boimów - pomnik architektury i rzeżby manierystycznej ( z zewnątrz ), Katedrę Ormiańską - budowla nawiązująca swym stylem do architektury kolonii ormiańskich na Krymie, Czarną Kamienicę zwaną "Małym Wawelem", przejazd do hotelu*** zakwaterowanie w pokojach 2-3 osobowych z łazienkami, obiadokolacja, nocleg.

2. dzień: po śniadaniu, wyjazd na trasę "Złotej Podkowy"- malowniczy szlak, na którym leżą najważniejsze zabytki regionu.

Złoczew - zwiedzanie zamku należącego niegdyś do rodziny Sobieskich i Radziwiłłów.

Podhorce - rezydencja Koniecpolskich, Rzewuskich, Ossolińskich, Klasztor Bazylianów.

Olesko - zwiedzanie zamku, w którym urodził się Jan III Sobieski oraz Michał Korybut Wiśniowiecki - obecnie siedziba filii Lwowskiej Galerii Narodowej.Powrót do Lwowa. Czas wolny na zakupy, obiadokolacja, nocleg.

3. dzień: po śniadaniu, czas przeznaczony na spotkania branżowe z miejscowymi przedstawicielami, obiadokolacja, nocleg.

4.dzień: po śniadaniu i wykwaterowaniu, wyjazd z przewodnikiem na dalsze zwiedzanie Lwowa - Cmentarz Łyczakowski - jeden z największych cmentarzy w Europie nazywany "Lwowskim Pere Lachaise" , cmentarz Orląt Lwowskich - objazd miasta autokarem - Park Stryjski ( obecnie Kilińskiego) wzgórze Wóleckie, postój przy pomniku Pomordowanych Profesorów Lwowskich - obiad w restauracji, wyjazd w kierunku granicy.

Przyjazd do Oleśnicy w godzinach wieczornych.


CENA OBEJMUJE:

- transport autokarem, opłaty drogowe, parkingi

- bilety wstępu wg programu: Katedra Ormiańska, Łacińska, Cmentarz Łyczakowski, zamki na szlaku Złotej Podkowy, Opera Lwowska

- zakwaterowanie: 3x śniadania, 3x obiadokolacje, 1x obiad

- zakwaterowanie: 3 noclegi w hotelu we Lwowie

- lokalnego przewodnika

- opiekę pilota na całej trasie

- ubezpieczenie Kl i NNW

- system słuchawkowy


kalkulacja dla grupy 38- 40 osób, do wjazdu na teren Ukrainy, potrzebny jest aktualny paszport

Wpłata zaliczki 300 PLN od osoby do 18 .02 . 2018 roku ( zebranie członków ).SZKOLENIE

10 lutego 2018 (SOBOTA) zapraszamy na szkolenie.

Od godziny 9,00 DO godziny 15,00 ( z krótkimi przerwami)

Temat: GOSPODARKA PASIECZNA W WARUNKACH KLIMATYCZNO- POŻYTKOWYCH DOLNEGO ŚLĄSKA:

WYKŁADOWCA: DR HAB. KRZYSZTOF OLSZEWSKI Z UNIWERYSTETU PRZYRODNICZEGO W LUBLINIE

MIEJSCE SZKOLENIA: DOLNOŚLĄSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO WE WROCŁAWIU UL. ZWYCIĘSKA 8, SALA 30

Szkoleniu będą towarzyszyć stoiska firm zaopatrujących nas w środki produkcji.

Przedstawiciele Firmy Łysoń o godz. 15,00 chcą przedstawić nowości z Firmy.

Prosimy pamiętać o numerze weterynaryjnym, telefonie słuchacza na listę obecności

 

ZARZĄD
POLISA OC DLA PSZCELARZYSZKOLENIE


Zarząd Dolnośląskiego Związku we Wrocławiu zaprasza na szkolenie, temat:

„ EPIZOOCJE U PSZCZÓŁ WG OIE ORAZ ZATRUCIA”

TEMATYKA WYKŁADU:

- omówienie 5 chorób pszczół z wykazu B Międzynarodowego Urzędu do Spraw Epizoocji ( nosemozy, ch. roztoczowa, warroza, kiślica, zgnilec złośliwy2 h , - najnowsze metody zapobiegania, zwalczania 2 h,

- zatrucia pyłkiem i spadzią, nektarem niektórych roślin, zatrucia środkami ochrony roślin, 1 h

- ustawa o ochronie roślin i rozporządzenie MRiRW, rola WIORIN i PIORIN w ochronie pszczoły, insektycydy podział pod względem chemicznym i toksyczności dla pszczół, organizacja stosowania zabiegów-bezpieczna dla pszczół 1 h,

- toksyczne działanie pestycydów na pszczoły, drogi wnikania, wrażliwość pszczół w zależności od rasy, wieku, siły rodziny 1 h,

- przetrzymywanie pszczół w ulach, objawy zatrucia pestycydami, powoływanie komisji do spraw wytrucia, pobieranie prób, dowodów wytrucia 1 h

Zapraszamy pszczelarzy z numerem weterynaryjnym (na listę obecności), do Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu ul. Zwycięska 8 Noclegi AGRO sala 30.

Termin- 25 lutego 2017 roku (sobota) od 9,00 do 15,00.

Wykładowcy: dr Bernadeta Kucharska (WIORIN we Wrocławiu) oraz prof. Paweł Chorbiński (UP we Wrocławiu).


Jak co roku zostaną zaproszone firmy zaopatrujące pszczelarzy w sprzęt i środki produkcji.

ZAPRASZAMYProponowane czynności do wykonania przez pszczelarza w przypadku kradzieży lub zniszczeń w pasiece.

 

W przypadku zauważenia przez pszczelarza lub po zawiadomieniu o kradzieży lub zniszczeniach na pasiece lub w bliskiej odległości od pasieki bezwzględnie należy:

1. Natychmiast zawiadomić telefonicznie lub osobiście właściwą Komendę Policji i zawnioskować o przyjazd grupy dochodzeniowo-śledczej. Podać swoje dane osobowe, okazać dowód osobisty i określić miejsce lokalizacji pasieki, okolicę zdarzenia i podać telefonkontaktowy.

 

2. Niezależnie od czynności policyjnych samemu rozpytać dzieci, sąsiadów, osoby przebywające w pobliżu pasieki lub mogące posiadać informacje na temat zdarzenia a następnie ustalenia te przekazać Policji i fakty te odnotować w Kalendarzu lub zeszycie (z kim rozmawialiśmy z jakiej miejscowości i telefonykontaktowe).

 

3.Udostępnić policji zdjęcia pasieki (należy takie wykonać przed sezonem lub przed zazimowaniem pszczół a także w miejscu wywiezienia pasieki na pożytek) w celu udokumentowania ilości skradzionych uli czy wyposażenia lub oszacowania wielkości wyrządzonych zniszczeń.

 

4. Niczego nie ruszać, przemieszczać naprawiać na pasiece pszczelej do czasu przyjazdu grupy dochodzeniowo-śledczej. Nie wykonywać samemu żadnych czynności dokumentacyjnych stanu pasieki z uwagi na Możliwość zatarcia śladów znajdujących się na podłożu np. śladów opon samochodowych, śladów stóp itp. Nie przemieszczać się po domniemanych trasach poruszania się sprawców kradzieży czy zniszczenia z uwagi na możliwość zafałszowania śladów zapachowych co uniemożliwi potencjalne użycie pasa tropiącego. Dokonać oceny stanu pasieki lub zniszczeń w sposób nienapuszający zastanego stanu.

 

5. Po przyjeździe policji powiadomić o wszystkich swoich spostrzeżeniach i zauważonych śladach.

 

6. W celu bezpiecznego poruszania się ekipy policyjnej po pasiece, przygotować dla policjantów ubiory i kapelusze pszczelarskie, mieć przygotowany podkurzacz i miejsce na spisanie ustaleń.

Odnotować też w swoim kalendarzu lub zeszycie fakty:

1. Czy sami zauważyliście zdarzenie czy zostaliście poinformowani, odnotować przez kogo i dokładnie kiedy.

 

2. Dzień i godzinę zauważonego zdarzenia i osoby które są z nami jako potencjalni świadkowie zdarzenia na pasiece lub w pobliżu pasieki, stan pogody i zachowanie się pszczół.

 

3