Menu Główne

Ciąg dalszy

Przydział obowiązków członkom

Powiatowego Zrzeszenia Pszczelarzy w Oleśnicy

Podczas XXII Ogólnopolskich Dni Pszczelarza

w dniach 17 ÷ 19.09.2004r.

 

Powitanie grup przyjezdnych i osób indywidualnych:

 1. Robak Zdzisław
 2. Rolnik Stanisław
 3. Wilk Jan

Powitanie władz samorządowych:

 1. Trzciański Czesław
 2. Czjkowski Piotr

Nagłośnienie, wykładowcy, powieszenie haseł:

1.Robak Zdzisław

2.Pasek Ryszard

Ustawienie krzeseł i ławek przed sceną i na podzamczu:

 1. Śmitkowski Stanisław
 2. Łakomiec Marian
 3. Hrebeniuk Stefan
 4. Pietrzak Zdzisław
 5. Kos Mieczysław
 6. Furman Mirosław Piątek 17.09.04r. godz. 900
 7. Olewiński Jan
 8. Chudy Czesław
 9. Banaszak Mieczysław
 10. Słomiński Jan

Przygotowanie biura imprezy:

 1. Grochowska Jadwiga - Kierownik Biura RZP Wrocław
 2. Zadorożna Janina – Księgowa RZP Wrocław
 3. Kasprzak Jerzy
 4. Korol Stanisław
 5. Chuda Emilia

Zakwaterowanie:

 1. Śmitkowski Stanisław
 2. Krzyżostaniak Marian – Przewodniczący Komisji rewizyjnej PZP Wroclaw

Wyżywienie i punkty gastronomiczne:

 1. Płuciennik Czesław
 2. Nikody Radzisław

Parkingi:

 1. Bławat Czesław
 2. Religa Stefan
 3. Maszczyk Władysław
 4. Kaleta Julian
 5. Kaleta Witold
 6. Zawada Stanisław
 7. Sobczyk Ryszard

Asysta sztandaru:

 1. Kasprzak Jerzy
 2. Teuerle Antoni
 3. Pawlaczyk Jan

Asysta obrazu:

 1. Płuciennik Czesław
 2. Płuciennik Julia
 3. Śmitkowska Elżbieta

Przewóz uli figuralnych od Znamierowskiego, pszczoły z Krzeczyna

 1. Zielony Waldemar

Przygotowanie terenu wystawy:

 1. Migalski Włodzimierz
 2. Furman Mirosław
 3. Korcik Władysław

- wytyczenie miejsc i otaśmowanie

- doprowadzenie prądu

Złożenie darów w kościele:

 1. Lisowski Zygmunt
 2. Banaszak Mieczysław
 3. Gawłowski Bronisław
 4. Wilk Jan
 5. Kot Stefan
 6. Kos Mieczysław
 7. Pietrzak Zdzisław
 8. Łakomiec Marian
 9. Zdobylak Tadeusz
 10. Nikody Radzisław

Wręczenie kwiatów:

 1. Witlib Regina
 2. Trzciańska Zofia
 3. Furman Jadwiga

Przygotowanie i ustawienie sztandarów:

 1. Śmitkowski Stanisław
 2. Lisowski Zygmunt (wewnątrz kościoła)

Rezerwa:

1. Gaik Elżbieta

2. Więckowski Andrzej

3. Maciuszkiewicz Tadeusz

4. Mogilski Antoni

 

Mowa nad grobem Stanisława Witliba wygłoszona przez
kol. Majcherka Mirosława w dniu 16.01.2007r.

 

Przyjechał do Oleśnicy w 1945 roku w lipcu z Niemiec, gdzie był wywieziony na roboty w czasie II Wojny Światowej. Urodził się na Polesiu. Był trzecim pracownikiem przyjętym do pracy w ZNTK w Oleśnicy w którym to zakładzie pracował do emerytury w administracji jako z-ca kierownika. Za swoją pracę, którą wykonywał wzorowo był wielokrotnie odznaczany medalami 10, 20, 30-lecia pracy. Był pionierem odbudowy życia społecznego i administracyjnego w Oleśnicy. Jest jednym z nielicznych mieszkańców Oleśnicy, którzy przeżyli 62 lata w mieście, które mu zawdzięcza w tych trudnych latach powojennych i następnych rozwój gospodarczy.

Ale jego wieloletnia pasją oprócz pracy, stawiana na czołowym miejscu, były ukochane pszczoły, którymi został zafascynowany od swego przyjaciela Krasuckiego, który pszczoły przywiózł w pociągu towarowym z Wołynia. Ziemia oleśnicka była zniszczona wojną, brak było wszelkiego inwentarza, zwierzyny. W ten sposób rozpoczęło się dzięki niemu i innym miłośnikom pszczelarzenie na ziemi oleśnickiej. Był pierwszym Prezesem Koła Pszczelarzy w Oleśnicy. Zebrania przez wiele lat odbywały się w świetlicy ZNTK. Do dzisiaj posiada legitymację pszczelarza w Oleśnicy Nr 1. Otrzymał wiele odznaczeń, nagród pszczelarskich od władz powiatowych, wojewódzkich i Polskiego związku Pszczelarzy za swoją pracę i trud w szerzeniu i propagowaniu i propagowaniu pszczelarstwa, za wiedzę i prawość jak przystało na prawdziwego Bartnika. Posiada wiele wspaniałych odznaczeń, łącznie z tym najważniejszym dla pszczelarza, jako jeden z niewielu w regionie – Medal Dzierżona, wielkiego pszczelarza światowej sławy, który pszczelarzy tuz za miedzą w Kluczborku. Dożył też sędziwego wieku bo aż 85 lat. Można by jeszcze wiele powiedzieć o naszym kochanym Stanisławie, ale w takich chwilach gdy odchodzi kolega – pszczelarz, którego podziwiałem, szanowałem i znałem od 47 lat – trudno mówić. Brak nam będzie jego celnych ripost, uwag na temat bartnictwa . My brać pszczelarska nisko się kłaniamy ze sztandarami nad Twoim grobem.

W imieniu nas pszczelarzy, nie tylko Ziemi Oleśnickiej ale całego Pszczelarstwa Polskiego, gdzie był osoba znaną, poważaną, złożyć na ręce małżonki Renaty, synów, siostry i całej rodziny i bliskich wyrazy głębokiego współczucia. Zacytuję wiersz ks. Jana Twardowskiego

LATO

Nie mów, że pszczoła umiera                            Zasypia, a nie umiera

Powiedz, dokonuje dzieła                                  Tak się dla innych trudzi

Na śmierć nie ma już czasu                               Maleńka, nieśmiertelna

Tak się pracować zawzięła                                Wśród nas śmiertelnych ludzi

Szanowni zebrani, w imieniu żony, synów, siostry i rodziny pragnę podziękować wszystkim obecnym, którzy wzięli udział w ostatniej drodze Stanisława aby go pożegnać w dniu dzisiejszym.

 

Opowiadanie Józefa Ostapowicza.

Dzieci, wspaniali słuchacze gawęd o pszczołach.

„Kto patrzy w przyszłość, ten inwestuje w dzieci” – przysłowie chińskie.

Jest to ze wszech miar godne inwestycji. Eksponując wiedzę o pszczołach, produktach pszczelich – pszczelarstwie, możemy liczyć w przyszłości na przejęcie pasiek przez młodych następców, a także na zwiększenie spożycia produktów pszczelich co wpłynie i na poprawę zdrowia dzieci i młodzieży.

Przypadek sprawił, że z racji moich muzycznych i pszczelarskich zainteresowań znalazłem się wśród realizatorów imprezy pt. „Tajemniczy świat przyrody – „Pszczółka Maja i jej przyjaciele”. Impreza organizowana przez Wojewódzką i Miejską Bibliotekę we Wrocławiu (Rynek 58). Był to konkurs rysunkowy dla dzieci klas drugich (w tym dzieci ze szkoły podstawowej nr 63).W konkursie wzięło udział około tysiąca dzieci. Młodzi artyści, których prace zostały nagrodzone i wyróżnione, wzięły udział w spotkaniu gdzie wręczono nagrody książkowe i miodowe oraz była gawęda o pszczołach.

Ponieważ znana mi jest stara dewiza: „obraz wart jest tysiąca słów” dlatego zgromadziłem sporo sprzętu związanego z pracą pszczelarza, był również ulik z pszczołami a na koniec spotkania degustacja różnych odmian miodu.Swoisty klimat stworzyła piosenka „Skarby z ula” wykonana przez uczestników spotkania. Podobne spotkania odbyły się w kilku wrocławskich przedszkolach.

Ponieważ w roku 2006 przypadała 80-ta rocznica urodzin Kubusia Puchatka (największego łasucha miodowego) odbyła się również mini gawęda „w świecie pszczół” dla dzieci 2 i 3-letnich oraz ich rodziców. Z racji urodzin uczestnicy wykonali piosenkę „Na urodziny Kubusia Puchatka”

Ta ogólnikowa informacja nie jest w stanie oddać klimatu spotkań. Dzieci są wspaniałe i zafascynowane ciekawą i rozległą tematyką. Być może dlatego, że w czasie spotkania starałem się oddziaływać na wszystkie zmysły. Pytaniom nie było końca. Dzieci dzieliły się swoimi doświadczeniami – przygodami z pszczołą, osą, trzmielem, szerszeniem. W okresie dwóch lat w spotkaniach wzięło udział około 400 dzieci.

Moim zdaniem warto podobne działania nie tylko kontynuować ale i rozszerzać o nowe szkoły , nowe przedszkola.

 

Lisowski Zygmunt.

W 1965 roku nabyłem 2 ule od p. Antoniego Golenia. W 1968 roku posiadałem 11 uli na terenie Spalic.

Ule wywoziłem na rzepak do Boguszyc na pola PGR-u. Dyrektorem w tym czasie był p. Wesołowski. Jeździłem z kolegami ze Spalic: Strzeleckim, Kołodziejem, Oleśkiem i Paciorkowskim.

W 1969 roku pojechałem pierwszy raz na wrzos z p. Kaczmarkiem. Na wrzosie staliśmy koło kolegi Zygmunta Nogi, Tadeusza Gosa i Amorgiewicza z Małomic. W późniejszych latach jeździłem z kolegami Karwatem, Lisem, Paciorkowskim, Zdobylakiem, Puchajdą, Filipiakiem.

Zrzeszenie nasze nie posiadało sztandaru. Były podejmowane próby wykonania, lecz nigdy nie doszły do skutku.

W roku 2004 na posiedzeniu Zarządu podjęliśmy decyzję zakupu sztandaru z uwagi na to, że Ogólnopolskie Dni Pszczelarzy miały się odbyć w Oleśnicy. Powołany został Komitet organizacyjny w osobach: Lisowski Zygmunt, Kasprzak Jerzy i Teuerle Antoni. Moim zadaniem było poszukanie sponsorów na zakup sztandaru. Zebrałem 2.400,00 zł. Brakującą kwotę wpłacili członkowie naszego Koła. Składka było po 50,00 zł.

Znalazłem wykonawcę w Murowanej Goślinie k/Poznania, gdzie został wykonany. Sztandar został poświęcony przez ks. Biskupa Pazdura w trakcie Mszy Świętej koncelebrowanej przez niego w Bazylice Mniejszej w Oleśnicy na rozpoczęcie XXII Ogólnopolskich Dni Pszczelarza. Na tej Mszy został tez poświęcony obraz „Maria Regina Apium” (Matka Królowa Pszczół). Ze sztandarem uczestniczymy we wszystkich uroczystościach państwowych i kościelnych, jak również co roku udajemy się na pielgrzymkę do Częstochowy 7 grudnia w święto patrona pszczelarzy Św. Ambrożego.

 

Mierzwiak Stanisław.

Członek Związku. Od 1958 do 1967 członek Komisji Rewizyjnej z Iskrzyckim Władysławem, Prezesem był wtedy p. Kaczmarek. Pełniłem też krótko funkcje Sekretarza Związku. Sekretarzowanie przekazałem p. Iwasiucie Michałowi. (mojemu teściowi) kiedy ten poszedł na emeryturę (ja w tym czasie zacząłem studia)

Pierwszy raz pojechałem na rzepak w 1958 do Gorzesławia. Tego też roku [pojechałem na wrzos (koło Małomic) z Basińskim, Iskrzyckim, Jabłońskim. Sąsiadami moimi byli Aszurkiwicz, Filipiak, Bogucki.

 

Wykaz sponsorów i członków naszego Zrzeszenia, którzy wpłacili na sztandar Powiatowego Zrzeszenia Pszczelarzy w 2004 roku.

 

Członkowie Zrzeszenia.

1.Lisowski Zygmunt                                                    29.Wilczek Kazimierz

2.Maciuszkiewicz Tadeusz                                           30.Religa Stefan

3.Wilk Jan                                                                  31. Pietrzyk Zenon

4.Migalski Zbigniew                                                    32.Łakomiec Marian

5.Milto Stanisław                                                        33.Przybylski Władysław

6.Ostapowicz Józef                                                     34.Olewiński Jan

7.Zielony Waldemar                                                    35.Hrebeniuk Piotr

8.Wiącek Zbigniew                                                      36.Kwolek Bronisław

9.Młot Andrzej                                                            37.Jednoróg Tadeusz

10.Paciorkowski Leszek                                                38.Nikody Radzisław

11.Świderski Ryszard                                                   39.Łyś Ignacy

12.Rolnik Stanisław                                                      40.Pawlaczyk Jan

13.Mądrzycki Zenon                                                    41.Olejniczek Michał               po 50,- 

14.Gawłowski Bronisław                                               42.Pasek Ryszard

15.Książka Adam                                                        43.Banaszak Mieczysław

16.Trzciński Czesław                                                   44.Zawada Stanisław

17.Śmitkowski Stanisław                                              45.Wroszczak Jan

18.Witlib Regina                                                         46.Kot Stefan

19.Zdobylak Tadeusz                                                  47.Furman Mirosław

20.Migalski Włodzimierz                                             48.Hrebeniuk Stefan

21.Teuerle Antoni                                                       49.Nikolin Bogdan

22.Krupiński Tadeusz                                                  50.Płuciennik Czesław

23.Iskrzycki Władysław                                                51.Pietrzyk Zdzisław

24.Skowron Wojciech                                                 52.Chuda Emilia

25.Majcherek Mirosław                                               53.Mierzwa Stanisław

26.Znamierowski Jan                                                  54.Kasprzak Jerzy    266,50,-

27.Michalak Stanisław                                                 55.Bławat Czesław     20,-

28.Kaleta Juliusz                                                         56.Korol Stanisław    20,-


 

Sponsorzy indywidualni:

1.Kuźma Wacław 200,-

2.Omiecina Tadeusz 250,-

3.Szpak-Adamczyk Mirosława 100,-

4.Stanisława i Leszek Młynarczyk 100,-

5.Kłodnicki Jerzy (Apteka „Saska”) 100,-

6.Szymański Krzysztof 200,-

7.Adamowicz Zdzisław 50,-

8.Ryszarda Bratig (Apteka „Złoty Kłos”) 50,-

9.Anna Grabowski (Apteka „Pod Orłem”) 50,-

10.Kubów Roman 100,-

11.Kiebus Andrzej 200,-

12.Kiebus Krzysztof 200,-

Sponsorzy instytucjonalni:

 1. Regionalny Związek Pszczelarzy we Wrocławiu 500,-
 2. Spółdzielnia Pszczelarska „APIS” Lublin 500,-
 3. Mazurskie Miody 400, 

  Składy Zarządu na przestrzeni lat od 1957r. do 2006r.

Lata

Prezes

Sekretarz

Skarbnik

1957 - 1960

Witlib Stanisław

Krasucki Roman

Witek Tomasz

1961 - 1964

Kaczmarek
Bernard

 

 

1965 - 1975

Przybylski
Władysław

Iwasiuta Michał

Bulkiewicz
Czesław

1976 - 1977

Przybylski
Władysław

Kowalczyk Piotr

Bulkiewicz
Czesław

1978 - 1989

Przybylski
Władysław

Maleszka Stanisław

Bulkiewicz
Czesław

1990

Przybylski
Władysław

Gałązka Jan

Bulkiewicz
Czesław

1991 - 1994

Przybylski
Władysław

Stanisław
Śmitkowski

Gaik Elżbieta

1995 - 1998

Przybylski
Władysław

Stanisław
Śmitkowski

Krym Zdzisław

1999 - 2002

Płuciennik Czesław

Stanisław
Śmitkowski

Mierzwa Stanisław

2003 - 2006

Trzciański Czesław

Stanisław
Śmitkowski

Kasprzak JerzySkłady Komisji Rewizyjnych na przestrzeni lat od 1957r. do 2006r.

Lata

Prezes

Członek

Członek

1957 - 1960

Józef Czekaj

Jużyk

Broniszewska Maria

1961 - 1964

 

 

 

1967

Iskrzycki
Władysław

Budziński Marian

Mierzwiak Stanisław

1968

Iskrzycki
Władysław

Budziński Marian

Basiński

1969 – 1070

Iskrzycki
Władysław

Budziński Marian

Aszurkiwicz Zenon

1971 - 1975

Iskrzycki
Władysław

Budziński Marian

Kasztelan Stanisław

1976 - 1982

Iskrzycki
Władysław

Budziński Marian

Morgiel Antoni

1983 - 1990

Iskrzycki
Władysław

Lis Szczepan

Semna Michał

1991 - 1994

Iskrzycki
Władysław

Jabłoński Marian

Semna Michał

1995 - 1998

Iskrzycki
Władysław

Chudy Czesław

Hrebeniuk Stefan

1999 – 2002

Pasek Ryszard

Pawlaczyk Jan

Gawłowski
Bronisław

2003 - 2006

Teuerle Antoni

Religa Stefan

Gawłowski
Bronisław